สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (TCM Forklift)

สินค้า

จำนวน

หน่วย

รถยกไฟฟ้ายืนขับ ขนาด 1 ตัน รุ่น FRB10-9LC
image