สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (TCM Forklift)

สินค้า

จำนวน

หน่วย

รถยกไฟฟ้ายืนขับ ขนาด 1.2 ตัน รุ่น FRB12-9L
image